Hyresledigt

  • Förråd och mindre magasinutrymmen. 5,12 och 18 m2 är nästan alltid tillgängliga.
  • Affärsyta eller kontor cirka 150 m2 i markplan
  • Affärsyta cirka 200 m2 på plan 2. Granne med Hyllan. På plan 3 finns Skivbörsen.
  • Senast den 31.12.2009 lämnar en av våra hyresgäster cirka 8000 m2 i markplanet som då blir ledigt att hyra. Vår hyresgäst har aviserat att man kan flytta ut tidigare om vi får någon hyresgäst som har tidigare behov. 
  • Vi kan även erbjuda en separat uppvärmd byggnad på 1200 m2, med egen fasad mot gatan på inhängnat område.
  • Möjligheter till kontorsutrymme, bra personalutrymmen och övriga personalutrymmen finns att disponera i anslutning.
  • Vi kan även erbjuda lagerhantering, plockning av gods.